Voorwaarden Sport

 LIDMAATSCHAP

❖Bij inschrijving zal het eerste maandbedrag + inschrijfgeld bij het 2e maandbedrag opgeteld worden. Vanaf de tweede maand volgt maandelijkse afschrijving via automatische incasso, deze zal plaatsvinden op de eerste van de maand.

❖Indien automatische incasso niet mogelijk blijkt dan brengen wij € 10,00 per incasso in rekening.

❖Automatisch geïncasseerde abonnementsgelden worden niet teruggestort. Bij onterechte incasseringen kan binnen een termijn van 8 weken (56 dagen) een incasso worden gestorneerd.

❖Een lidmaatschap bij Sport Parc Sandur van 1 of 2 jaar wordt aangegaan vanaf het moment van inschrijving. Na deze periode wordt het lidmaatschap omgezet naar een maandabonnement met de daarbij horende tarieven. Tenzij er een nieuw lidmaatschap is aangegaan startend op de laatste dag van het huidige lidmaatschap. Het lid is bekend met het feit dat zijn lidmaatschap ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.

❖Bij betaling van het totale jaarbedrag in één keer berekenen wij 11 keer het maandtarief in plaats van 12.

❖Op alle overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.

❖Opzeggen van jaar of meerjarige abonnementen dienen uitsluitend schriftelijk per finish-letter te gebeuren uiterlijk 1 maand voor afloop van de duur van het contract. Opzegging is in het geval van een maand abonnement op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de eerste dag van de opvolgende maand). Deze-finish letters zijn bij de fitnessbalie verkrijgbaar.

❖Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig. Wij bewaren de persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk in een beveiligd systeem. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden.

❖De upgrade Fit en Vitaal 1, 2 of 3 bij een abonnement is een traject van 3 achtereenvolgende maanden. Na deze periode van 3 maanden wordt deze upgrade vanzelf stopgezet en dient de abonnee zichzelf weer aan te melden.

❖Silver en Gold Club Members hebben met terugwerkende kracht geen recht op de extra’s die ze maandelijks kunnen ontvangen. De €2,00 korting daarentegen bij een Gold Club Member wordt automatisch van het maandbedrag afgehaald.

 

ALGEMEEN

❖Voordat u gaat sporten dient u zich bij de balie in te checken dmv de incheck-tablet of het pasjes registratiesysteem.

❖Abonnementen zijn niet overdraagbaar.

❖Het dragen van correcte sportkleding is voor alle sporten verplicht, inclusief schone indoor sportschoenen.

❖Ik geef toestemming voor het maken van foto’s en het gebruik hiervan op onze website, sociale media, flyers, posters en advertenties.

 

FITNESS

❖Vóór aanvang van het sporten kan een kleedkamer-pas worden opgehaald bij de sport infobalie. Er wordt een privé pasje voor u aangemaakt.

❖U kunt de eerste drie fitnesslessen op afspraak komen zodat we een trainingsschema kunnen maken.

❖In verband met de hygiëneregels dienen leden voor alle toestellen een (extra) handdoek te gebruiken.

❖Na gebruik van cardiotoestellen dient men zelf het toestel schoon te maken met het daarvoor aanwezige papier en schoonmaakmiddel

❖In de fitnessruimte mogen geen kledingstukken en/of tassen worden geplaatst. Hiervoor kunnen leden gebruik maken van gratis lockers (hiervoor een munt van € 1,00 benodigd, die men na gebruik retour ontvangt).

❖Iedereen dient zijn/haar eigen gebruikte trainingsapparatuur na afloop op te ruimen.

 

GROEPSLESSEN

❖U dient zich ten alle tijden in te schrijven voor een groepsles, dit kan via de Sport Parc Sandur App, telefonisch of aan de sportbalie.

❖Wanneer u onverhoopt niet kunt komen, dient u zich ook af te melden (op dezelfde manier als het inschrijven) voor de groepsles waar u zich voor heeft ingeschreven.

 

ABONNEMENT LUXE

❖Introducés van leden met een abonnement luxe dienen zich altijd vooraf te melden bij de sport infobalie. Voor introducés berekenen wij 50% korting op de betreffende huurbedragen. Parc Centrum Sandur behoudt zich het recht voor om de tennishal voor incidentele evenementen te reserveren; dit wordt ruim van tevoren aan de leden kenbaar gemaakt.

 

TENNIS – SQUASH – BADMINTON

❖Bij deze sporten zijn schone indoor sportschoenen met lichte, schone schoenzolen verplicht. Sportschoenen met zwarte zolen zijn niet toegestaan.

❖U dient zich ten alle tijden in te schrijven voor een tennis, squash of badmintonbaan, dit kan via de Sport Parc Sandur App, telefonisch of aan de sportbalie.

❖Wanneer u onverhoopt niet kunt komen, dient u zich minimaal 1 uur van te voren ook af te melden (op dezelfde manier als het inschrijven).

❖Bij het niet afmelden of te laat afmelden brengen wij de baanhuur in rekening

 

VERHUUR

❖Sporters kunnen een tennis-, squash- of badmintonracket of sportschoenen huren bij de sport infobalie. De huurbedragen die wij berekenen zijn:

Racket Squash                                                     per stuk, per keer                      € 2,50

Racket Tennis                                                      per stuk, per keer                  € 2,50

Racket badminton                                             per stuk, per keer                      € 2,50

Sportschoenen                                                   per paar, per keer                      € 2,50

 

ZWEMABONNEMENT JEUGD

❖Het bezit van zwemdiploma A is verplicht.

❖De houder van een zwemdiploma is op de hoogte van en gaat akkoord met de huishoudelijke regels die gelden voor het binnenzwembad.

 

Voor reserveringen of meer informatie kunt u contact opnemen met

de sport infobalie via telefoonnummer 0591-667496 of per mail via sport@sandur.nl.

Meer informatie is ook vermeld op de site www.sandur.nl.

Parc Centrum Sandur

Sandurdreef 5 - 7828 AA Emmen

T: 0591 667 474 - www.sandur.nl - E: info@sandur.nl